Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Miękinia  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Miękinia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Miękinia.

Mapa Geoportal Miękinia
Mapa z granicą gminy Miękinia

Dane urzędu

Urząd Miejski w Miękiniul. Kościuszki 41Miękinia, 55-330

Tel: 71 7359228

Fax: 71 7336400

Elektroniczna skrzynka podawcza: /n344l0yobw/skrytka

E-mail: urzad@miekinia.pl

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Miękinia: 0218033

Witryna: www.miekinia.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Miękini

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Miękinia to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Miękinia na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Miękini, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Miękini, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Miękini

Gmina Miękinia w liczbach

Powierzchnia gminy Miękinia*

179 km2

463 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Miękinia*

17 615 mieszkańców

420 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Miękinia*

98 mieszkańców na km2

796 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Miękinia

Geoportal Miękinia prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Miękinia, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Miękinia.

Dostęp do danych Geoportalu Miękinia

Jak powstał Geoportal gminy Miękinia?

Geoportal Miękinia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Miękinia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Miękinia.

Geoportal Miękinia umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Miękinia oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Miękinia, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Miękinia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Miękinia?

Informacje na Geoportalu Miękinia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Miękinia?

Korzyści z Geoportalu Miękinia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Miękinia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Miękinia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Miękinia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Miękini. W zależności od wybranej kompozycji mapy Miękini zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Miękinia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Miękinia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Miękinia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Miękini możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Miękini. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Miękinia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Miękinia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Miękini.

  Geoportal gminy Miękinia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Miękinia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Miękini sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Miękinia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Miękini.

  W Geoportalu Miękinia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Miękinia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Miękini. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Miękinia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Miękinia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Miękinia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Miękinia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Miękinia. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Miękinia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Miękinia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Miękinia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Miękini. W Geoportalu gminy Miękinia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Miękini wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Miękinia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Miękinia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Miękinia.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Miękinia, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Miękinia. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Miękinia.

 • Zabytki w gminie Miękinia

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Miękinia. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Miękinia oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Miękinia.

 • Informacje o wyborach w gminie Miękinia

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Miękinia. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Miękinia i wiele istotnych informacji.

Geoportal Miękinia dla mieszkańców

Geoportal Miękinia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Miękinia. Na mapie Miękini sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Miękinia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Miękinia. Korzystając z map Geoportalu gminy Miękinia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Miękinia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Miękinia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Miękinia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.