Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Miękinia - sprawdź miejscowy plan gminy Miękinia

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Miękinia? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Miękinia.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Miękinia.

MPZP Miękinia
Mapa MPZP gminy Miękinia

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Miękini.

MPZP Miękinia

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Miękinia i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Miękinia prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Miękini. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Miękinia.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Miękinia i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Miękinia obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Miękinia z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Miękini

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miękini

0

151 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Miękinia, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Miękinia, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

12627 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Miękini.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Miękinia z podziałem na lata

Rejestr MPZP Miękinia

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Miękinia. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLIX/571/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia w gminie Miękinia.XLIX/571/2230-12-2022
Uchwała nr XLIX/570/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Wróblowickiej w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia.XLIX/570/2230-12-2022
Uchwała nr XLIX/573/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Miękinia „część B”.XLIX/573/2230-12-2022
Uchwała nr XLVI/536/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia.XLVI/536/2230-9-2022
Uchwała nr XLIII/522/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Brzezina – ul. Zacisze” w gminie Miękinia.XLIII/522/2230-6-2022
Uchwała nr XLII/502/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Miękinia – Błonie ścieżka rowerowa” w gminie Miękinia.XLII/502/2231-5-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Miękini?

Za prowadzenie rejestru MPZP Miękinia odpowiada wójt/burmistrz gminy Miękinia. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Miękinia nie obowiązuje, to urząd gminy Miękinia wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Miękini została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Miękinia z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Miękinia na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Miękini. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Miękinia!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Miękinia