Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Miękinia w liczbach

Geoportal Miękinia

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Miękinia

Miękinia, gmina w województwie dolnośląskim, powiat średzki.

Powierzchnia gminy Miękinia wynosi 179 km2, zajmuje 463 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Miękinia zamieszkuje 17 615 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 420 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Miękinia wynosi 98, jest 796 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Miękinia. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Miękinia prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Miękinia.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Miękinia: 179463
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Miękinia: 0,091744
Lesistość w % w gminie Miękinia: 20,01372
Ludność na 1 km2 w gminie Miękinia: 98796
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Miękinia: 35,817
Liczba ludności ogółem w gminie Miękinia: 17 615420
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Miękinia: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Miękinia: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Miękinia: 13,35-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Miękinia: 71,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Miękinia: 131211
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Miękinia: 5,8569
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Miękinia: 95,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Miękinia: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Miękinia: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Miękinia: 893,0699
Przedszkola bez specjalnych w gminie Miękinia: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Miękinia: 362,4741
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Miękinia: 104,6246
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Miękinia: 14,713
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Miękinia: 537507
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Miękinia: 4 239-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Miękinia: 4 522-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Miękinia: 5 190-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Miękinia: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Miękinia: 18,41984
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Miękinia: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Miękinia: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Miękinia: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Miękinia: 18,41449

Źródłem danych statystycznych dla gminy Miękinia jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Miękinia, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Miękinia. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.