Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Miękinia. Co warto zobaczyć w Miękini

Chcesz poznać zabytki gminy Miękinia? Oto rejestr zabytków Miękini! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Miękini ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Miękinia.

Mapa zabytków Miękini
Mapa z zabytkami gminy Miękinia

Co warto zobaczyć w Miękini - zabytki Miękini

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Miękini? Dowiedz się, czy w Miękini znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Miękini.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Miękini. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Miękini.

Wykaz zabytków w Miękini

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Budynek dawnego Muzeum Bitwy pod Lutynią


Lutynia, Tadeusza Kościuszki 45

Wzniesione w l.1918-1921 Muzeum Bitwy pod Lutynią upamiętniało najsłynniejszą bitwę wojny siedmioletniej, stoczoną 5 XII (...)

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny


Miękinia

Kościół parafialny w Miękini stanowi przykład dwufazowej, gotycko-barokowej, wiejskiej budowli sakralnej.

Kościół pw. św. Wawrzyńca


Wilkszyn

Kościół parafialny w Wilkszynie jest barokową, świątynią wiejską o bogatym wystroju, wykonanym przez artystów pracujących (...)

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej


Brzezina

Kościół filialny w Brzezinie jest wielofazową, wiejską budowlą sakralną o nietypowej bryle.

Pałac


Prężyce, 41

Pałac w Prężycach jest okazałą, XIX-wieczną rezydencją, utrzymaną w duchu neogotyku angielskiego, otoczoną parkiem (...)

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny


Lutynia

Gotycki, inkastelowany kościół parafialny pw.św.Józefa Oblubieńca NMP został znacznie uszkodzony 5 XII 1757 r.

Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny


Gałów

Kościół filialny w Gałowie stanowi przykład gotyckiej wiejskiej budowli sakralnej, rozbudowanej w okresie renesansu.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Miękini

Zabytki w Miękini

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Miękini.

Zabytki Miękini
Liczba zabytków w gminie Miękinia z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Miękini jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Miękini w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Miękini lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Miękini,
 • MPZP Miękini,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Miękini.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Miękini?

Ochroną zabytków w Miękini zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Miękini są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Miękini.
 2. Urząd Miejski w Miękini. Urząd Miejski w Miękini prowadzi gminną ewidencję zabytków Miękini, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Miękinia zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Miękini

Gminną ewidencję zabytków Miękini prowadzi Urząd Miejski w Miękini, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Miękini?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Miękini następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Miękini nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Miękini oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miękini. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Miękini nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Miękini, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Miękinia, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Miękinia dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Miękinia z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Miękinia!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: